talentklas

Talentklas 2018-2019

Masterclass Alejandro serana Llinares 2019

Eindconcert talentklas 2018-2019

Toussaint Huijen (Arabesque nr 1, C. Debussy)


Programma eindconcert 2019

Talentenklas 

In de talentklas van stichting PCL zitten leerlingen die over meer dan gemiddeld talent en een grote dosis werklust beschikken. De talentklas komt zes keer per jaar bij elkaar in het Conservatorium te Maastricht.

De opbouw van het jaarprogramma is als volgt: vier lessen, een masterclass gegeven door een hoofdvakdocent van het conservatorium en een concert.

De masterclass en het concert zijn openbaar.

Data talentklas 2018 -2019

27 okt , 8 dec, 19 februari, 17 maart, 25 mei, 15 juni

 

Eindconcert lesjaar 2018-2019

Op 15 juni gaven de deelnemers aan de Talentklas hun eindconcert. Elena Khachatryan, Toussaint Huijnen en Sophia Salter speelden naast composities uit verschillende stijlperiodes ook eigen composities.

 

Klik hier voor meer foto's en video's van voorafgaande jaren.